QRC - Servicecenter

QRC är vårt servicecenter där vi servar och renoverar mekaniska axeltätningar av alla fabrikat och för all typ av roterande utrustning.

Vi använder oss enbart av originaldelar när detta är möjligt. Vårt QRC utgör en vital del, dels för vårt eget utbytessystem, men även som en viktig del i ett interaktivt samarbete med våra partners. Om Du är användare av vårt Partnerprogram PSS, kan Du enkelt se och om Du önskar, själv ladda ner Din inspektionsrapport från renoveringen av just Din tätning.

LADDA NER QRC BROSCHYR