Partnerprogram PSS

Partnerprogrammet PSS (Pumps, Seals & Systems) är en databas, där samtliga installationer hos våra samarbetspartners finns lagrade med driftdata, driftshistorik och ritningsunderlag. Användarna plockar själva fram tekniskt underlag som driftparametrar, ritningar eller instruktioner om installationen. Samtidigt som man enkelt kan ta fram och se eller skriva ut gjorda inspektionsrapporter med eventuella bilder och rekommendationer från tidigare reparationer och service av tätningsinstallationen. PSS som arbetsredskap optimerar uppföljningskontroll för arbetet med ständiga förbättringar.

Kontakta oss för mer information!