Kunskapsutveckling

Partnerprogram Kunskapsutveckling är idag en av de mest centrala delarna i vår strävan mot ständig förbättring.

Vi har utvecklat och tagit fram tre olika program avpassat för underhåll, driftsledning och driftpersonal. Våra större kunder och samarbetspartners, har fri tillgång till dessa utbildningsprogram. Kombinationen av teori och praktik skall förstärka deltagarnas insikt om alla vitala parametrar för att uppnå maximal säkerhet, funktion och tillgänglighet. Vi gör även specialanpassade och skräddarsydda utbildningsprogram när önskemål och behov finns.

Kontakta oss för mer information!