Service och reparation av axeltätningar

Tjänster & Service

Service, reparation & kunskapsutveckling inom axeltätningar

Vårt mål är att hela tiden utveckla oss och förbättra vårt erbjudande. Under årens lopp har detta arbete utmynnat i framtagningen av våra Partnerprogram PSS och Kunskapsutveckling. En stor del av vår verksamhet består också av att renovera och utföra service av axeltätningar och lagerskydd. I vårt servicecenter, QRC, reparerar vi samtliga tätningsfabrikat samt hanterar våra utbytessystem.

 • PSS - vårt partnerprogram

  PSS - vårt partnerprogram

  PSS står för: Pumps, Seals & Systems och är en gedigen databas där du som avtalskund får tillgång till driftdata, driftshistorik och ritningsunderlag för installationer. Du kan enkelt ta fram tekniska underlag som driftparametrar, ritningar, inspektionsrapporter från tidigare reparationer, eller instruktioner som hjälper dig att installera våra tätningar.
 • QRC - vårt servicecenter

  QRC - vårt servicecenter

  QRC är vårt servicecenter där vi servar och renoverar mekaniska axeltätningar av alla fabrikat och för all typ av roterande utrustning.
 • Kunskapsutveckling

  Kunskapsutveckling

  Här erbjuds tre olika kurser och utbildningsprogram för underhåll, driftsledning och driftpersonal som arbetar med mekaniska axeltätningar. Vi utformar även specialanpassade och skräddarsydda kurser, efter behov.