Tätningar

I denna guide kommer vi att fördjupa oss i statiska och roterande tätningar.

 Varför behövs tätningar?

Inom olika industriella sektorer har tätningar en stor betydelse för att säkerställa pålitlig och effektiv drift. Dessa är konstruerade för att förhindra läckage av vätskor, gaser eller partiklar från olika industriella utrustningar och därmed skydda människor, miljö och utrustning.

Statiska tätningar

Statiska tätningars roll är att upprätthålla tätheten inom mekaniska system. Dessa tätningar, som packningar och o-ringar, används inom olika områden och förbättrar den övergripande tillförlitligheten. Oavsett om det gäller fordonsmotorer eller industriella rörledningar ser statiska tätningar till att förhindra läckage.

Typer av tätningar

Packningar fungerar som en tätande barriär mellan två ytor för att förhindra läckage av vätska, gas eller partiklar. O-ringar är pålitliga tätningar i applikationer med både lägre och högre tryck där rörelsen är minimal. O-ringar kräver dock ett korrekt utrymme för att kunna omformas och för att förhindra att krossas.

Fördelar och utmaningar med statiska tätningar

Statiska tätningar bidrar i högsta grad till tillförlitlighet och säkerhet i många industriella installationer. Genom sin funktion förhindras läckage som i sin tur förhindrar korrosion, kontaminering och personella skador.

Trots deras effektivitet möter dom utmaningar som tryck, mekaniskt slitage och temperaturutmattning. Förståelse för dess egenskaper och kapacitet är viktigt för att implementera förebyggande åtgärder och säkerställa optimal säkerhet och effektiv tätningsfunktion.

 Tillämpningar av statiska tätningar

Mångsidigheten hos statiska tätningar tydliggörs genom deras tillämpningar inom olika industrier. Från fordonsmotorer till industriella pumpar spelar dom en avgörande roll för att bibehålla systemens funktion.

Roterande tätningar

Roterande tätningar har en kritisk roll i att förhindra läckage och säkerställa smidig drift för roterande utrustning. Med avancerade material och teknik erbjuder de inte bara pålitlig prestanda utan bidrar också till hållbarhet och energieffektivitet.

Nyckelkomponenter och funktioner hos roterande tätningar

För att förstå roterande tätningars komplexitet är det viktigt att förstå de olika komponenternas roll och funktion. Tätningselementens kvalitet, konstruktion och material är avgörande för att upprätthålla prestandan och undvika onödiga driftstopp.

Tillämpningar av roterande tätningar

Roterande tätningar används mångsidigt inom olika branscher, från fordonsindustri till all typ av processindustri. Deras anpassningsförmåga och förmåga att hantera extrema förhållanden gör dom oumbärliga för säker och effektiv drift.

Hållbarhet och säkerhet i fokus

I en tid då hållbarhet är av yttersta vikt är det viktigt att notera hur tätningar kan bidra till att minska resursslöseri och miljöpåverkan. Med rätt tätning och tätningssystem kan man eliminera risk för externa läckage genom effektiv kylning och/eller barriärsystem. Man kan även skapa bättre förutsättningar som, minskning av energiförluster, miljömässiga negativa effekter och personell säkerhet.

Vilka produkter erbjuder vi på Flowsys?

Vi erbjuder allt ifrån standardtätningar till kundanpassade lösningar.
Här är en liten översikt över våra tätningar: (Klicka här för att se samtliga produkter).

– Patrontätningar
– Pushertätningar
– Metallbälgtätningar
– Komponenttätningar
– Mixertätningar
– Slurrytätningar
– Gastätningar
– Kompressortätningar
– Tätningar för ångturbiner
Axeltätningar

Fördelar med tätningar från Flowsys!

När du är i behov av tätningar bör du välja en leverantör som kan erbjuda ett gediget engagemang, hög kompetens och servicenivå. Vi på Flowsys vill påstå att vi har det! Skillnaden mellan en Okej och en riktigt bra leverantör av tätningar kan visa sig avgörande. För en optimal och säker drift bör du välja Flowsys – vi brinner för din verksamhet!

Kontakta oss redan idag.

Våra produkter

Hos oss hittar du ett av världens mest kompletta program av tätningar och lagerskydd. Här finns också utrustning och tillbehör för mekaniska axeltätningar, samt supportsystem.

Visa produktöversikt!

QRC - Servicecenter

På vårt servicecenter, QRC, servar och renoverar vi tätningar av alla fabrikat och för all typ av roterande utrustning. Vi arbetar alltid för att möta industrins aktuella krav.

Läs mer om QRC!

Kunskapsutveckling

Våra utbildningsprogram är idag en av de mest centrala delarna i vår strävan mot ständig förbättring. Vi erbjuder utbildning och kurser för underhåll, driftsledning och driftpersonal som arbetar med mekaniska axeltätningar. Vi kan även ta fram skräddarsydda kurser.

Läs mer om kunskapsutveckling!

PSS - vårt partnerprogram

Pumps, Seals & Systems (PSS) är en pålitlig databas där du som avtalskund får tillgång till driftdata, driftshistorik och ritningsunderlag för installationer. Du kan enkelt ta fram tekniska underlag som ritningar, inspektionsrapporter från tidigare reparationer, eller instruktioner som hjälper dig att installera våra tätningar.

Läs mer om vårt partnerprogram

Bearing Gard Core

Bearing Gard Core - vårt nya lagerskydd från Flowserve.

Klicka på länken för att se filmen om Bearing Gard Core