Strypningar - Bussningar

Strypningar
Cirkulation genom strypning i någon form via tätningsutrymmet har flera fördelar. Det förhindrar uppbyggnad av föroreningar samt skapar kylning i tätningsytrymmet. Strypbricka eller strypplugg dimensioneras för att erhålla rätt flöde beroende på applikation, tryckdifferens, tätningsstorlek och vätskans egenskaper. Kontakta oss för mer information.
Bussningar
Bussningar installeras i botten på packboxen för att kontrollera flödet genom tätningsutrymmet och för att sänka eller öka packboxtrycket. Beroende på önskade flöden och pumputrustning, kan man använda fast eller flytande bussning med önskat radiellt spel mot axeln. Kan levereras i delat utförande samt i flera olika material som Kol, Brons, PTFE mm. Kontakta oss för mer information.

PRESTANDA STRYPNINGAR - BUSSNINGAR

Temperatur 427°C
Hastighet 30 m/s
Storlek 10 - 280 mm

DOKUMENT