Tillbehör/Verktyg

Med industrins allt större fokus på lång livslängd, ökad säkerhet och minimalt underhåll så kan en del extra utrustning och tillbehör komma att krävas för den mekaniska axeltätningen.

Cyclonseparatorer, Magnetseparatorer och andra typer av bussningar i kombination med nödvändiga supportsystem, har just till uppgift att ta bort partiklar och andra skadliga föroreningar från kylslingan, tätningen eller systemkomponenter.

Flödesmätare har till uppgift att rätt flöde och rätt tryck av extern barriärvätska håller tätningen ren och kall.

Bra kontroll på den roterande maskinens mekaniska status är alltid viktigt. Vi har därför tagit fram en anpassad verktygssats för att kunna mäta alla kast och avvikelser.