Magnet- & Cyklonseparatorer

Magnetseparator
Magnetseparatorn är designad för att användas i API Plan 23 system. Den skapar ett magnetiskt fält som separerar och drar till sig järnoxid. Detta för att förhindra att järnoxiden följer med tillbaks till tätningsutrymmet. Avsikten är att förhindra slitage på ytor eller blockering i tätning.
Cyklonseparator
Cyklonseparatorn finns i tre storlekar och är designad för att effektivt eliminera tyngre partiklar som sand, röravlagringar och andra slitande partiklar från att hamna i tätningsutrymmet (API Plan 31). Separation av tyngre partiklar från vätskan uppnås genom centrifugalkraften genererad av tryckskillnaden över cyklonen.

PRESTANDA MAGNET- & CYKLONSEPARATORER

Tryck 104 / 138 barg
Temperatur 204 / 455°C