Kylare Standard typ NX

Standard värmeväxlare för API Plan 21/23, och kan även ingå i system enl. API Plan 53A/53B. Lätt att rengöra. Finns i 3 storlekar för kyleffekter från 5kW till 10kW. Används i huvudsak i installationer med höga driftstemperaturer i kombination med höga tryck – ofta applikationer som matarvatten- och panncirkulationspumpar. Med hjälp av kylare kan temperaturen i tätningsutrymmet hållas låg och på en kontrollerad nivå för att uppnå maximal livslängd på tätningsinstallationen.

PRESTANDA KYLARE STANDARD TYP NX

Tryck Tuber 183 barg / Mantel 10 barg
Temperatur -40 - 288°C
Storlek 0.500" / 0.625" / 0.750".