Kylare Standard typ NX

Standard värmeväxlare för API Plan 21/23, och kan även ingå i system enl. API Plan 53A/53B. Lätt att rengöra. Finns i 3 storlekar för kyleffekter från 5kW till 10kW. Används i huvudsak i installationer med höga driftstemperaturer i kombination med höga tryck - ofta applikationer som matarvatten- och panncirkulationspumpar. Med hjälp av kylare kan temperaturen i tätningsutrymmet hållas låg och på en kontrollerad nivå för att uppnå maximal livslängd på tätningsinstallationen.

Prestanda Kylare Standard typ NX

  • Tryck
    Tuber 183 barg / Mantel 10 barg
  • Temperatur
    -40 - 288°C
  • Storlek
    0.500" / 0.625" / 0.750".

Dokument

Kylare Standard typ NX