Kylare API

Motsvarar helt kraven enl API 682.
Värmeväxlare för API Plan 21/23, och kan även ingå i system enl. API Plan 53A/53B. Lätt att rengöra. Används i huvudsak i installationer med höga driftstemperaturer i kombination med höga tryck - ofta applikationer som matarvatten- och panncirkulationspumpar. Med hjälp av kylare kan temperaturen i tätningsutrymmet hållas låg och på en kontrollerad nivå för att uppnå maximal livslängd på tätningsinstallationen. Kan även levereras med ”ASME U stamp”.
 

Prestanda Kylare API

  • Tryck
    Tuber 275 barg / Mantel 14 barg
  • Temperatur
    370°C

Dokument

Kylare API