Gaspanel standard

För att förse gastätningar med barriärgas till rätt tryck och rätt flöde. Såväl trycklösa som trycksatta. – API Plan 72/74. Panelen kan förses med en mängd olika instrumentering för att övervaka funktionen hos tätningen. Finns i olika utförande för att motsvara kraven enl. API 682, ASME B31.3 samt PED.

Prestanda Gaspanel standard

  • Tryck
    17 bar
  • Temperatur
    80°C

Gaspanel standard