Flödesmätare

SLM flödesmätare är framtagen för att ha kontroll på spärrvattenflödet (barriärvätskan) och/eller spärrvattentrycket för i huvudsak dubbla mekaniska axeltätningar. På vätskesmorda dubbla mekaniska axeltätningar krävs alltid en extern källa av barriärvätska. Detta för att ge smörjande och/eller kylande effekt på tätningsinstallationen. SLM är av svävkroppstyp, vilket gör att den kan hantera vatten med högre grad av föroreningar än andra typer av flödesmätare utan att sätta igen. Den kan levereras i flera varianter; anslutningar för slangklämma eller 3/8′ rörgänga, inkl. trycksättningsventiler, flödes- och tryckgivare mm. Kontakta oss för mer information.

PRESTANDA FLÖDESMÄTARE

Tryck 20 barg
Temperatur 100°C