Flödesmätare

Hålla Koll på Barriärvätskeflödet (spärrvätska) och Trycket
Nedan utforskar vi betydelsen av flödesmätare, särskilt SLM flödesmätaren, och dess användning när det kommer till att hantera barriärvätskeflödet och trycket i samband med dubbla mekaniska axeltätningar. Flödesmätare är kritiska enheter inom olika industrier, och de spelar en avgörande roll när det gäller att övervaka och kontrollera flödet av vätskor.

 

Vad är en Flödesmätare?

En flödesmätare är en apparat som används för att mäta flödeshastigheten av en vätska genom ett rör eller en kanal. Den ger viktig information om hur snabbt eller långsamt vätskan rör sig, vilket är av stor betydelse på en dubbel mekanisk axeltätning.

 

Varför är SLM Flödesmätaren Speciell?

SLM flödesmätaren är speciellt utformad för att hantera situationer där det krävs en extern källa av barriärvätska, särskilt på dubbla mekaniska axeltätningar. Den spelar en avgörande roll när det gäller att tillhandahålla smörjning och kylning till tätningarna för att förhindra slitage och öka deras livslängd.

 

SLM Flödesmätarens egenskaper

SLM flödesmätaren är av svävkroppstyp, vilket innebär att den kan hantera vätskor med högre grad av föroreningar till exempel i slurry applikationer utan att bli igensatt. Dess förmåga att arbeta i krävande miljöer gör den till ett värdefullt verktyg inom olika industrier. Den kan också levereras i flera varianter, inklusive olika anslutningsalternativ och med trycksättningsventiler, flödes- och tryckgivare med mera. För mer information om tillgängliga alternativ, tveka inte att kontakta oss.

 

Prestanda Flödesmätare: Tekniska Specifikationer

Om du funderar på att använda en SLM flödesmätare i din applikation, är det viktigt att förstå dess tekniska specifikationer. Dessa specifikationer hjälper dig att säkerställa att flödesmätaren fungerar optimalt i din specifika situation. Här är några viktiga tekniska data för SLM flödesmätaren:

Tryck 20 barg
Temperatur 100°C