Barriärsystem API Plan 53C

För installationer med varierande processtryck. Systemet följer processtrycket och säkerställer att tätningen hela tiden har ett korrekt barriärvätsketryck. Kan förses med en mängd olika typer av instrumentering, kylare etc. Uppfyller krav enl. såväl ASME som PED.

Prestanda Barriärsystem API Plan 53C

  • Tryck
    75 barg
  • Temperatur
    148°C

Dokument

Barriärsystem API Plan 53C