Supportsystem

Flödeskontroll i tätningens direkta omgivning är av stor betydelse för att uppnå säker och stabil tätningsfunktion. Supportsystem krävs emellanåt för att skapa en bra miljö för den mekaniska tätningen. Rätt system på rätt plats kommer att ge en säker och lång drift samtidigt som den sparar pengar med avseende på mindre produktionsavbrott och mindre underhållskostnader.

Enkeltätningar i varma miljöer och med liten marginal till kokning, kan komma att behöva extra kylning för att ta hand om extra genererad värme i tätningen.

Trycksatta och icke-trycksatta dubbeltätningar kräver en barriärvätska med rätt tryck, flöde och en temperaturnivå som säkerställer en optimal miljö för den mekaniska axeltätningen. Detta kräver system som Plan 53A, 53B eller 53C.

Gastätningar behöver en ren extern barriärgas för funktion och säker drift.

Vi har lång erfarenhet av olika supportsystem i standardutförande eller specialutförande beroende på specifikation, krav och säkerhet.

Vi har ett stort produktprogram och levererar idag supportsystem för att uppfylla ASME, API, PED, ISO och NR13 kriterierna.

Oavsett typ av industri medför dagens miljö- och säkerhetskrav att större fokus läggs på supportsystem i någon form.

 

Kontakta oss för mer information genom att fylla i vårt kontaktformulär eller skicka ett mail!