SLM-serien

SLM-6000
Enkel balanserad pushertätning av patrontyp. Avsedd för drift helt utan spolning (API Plan 02) – s.k. ”no-flush”, även i tuffa slurries.
SLM 6000 QCD
Lika SLM 6000 men försedd med s.k. QCD (Quench Containment Device). QCD medger spolning på  på tätningens atmosfärssida, s.k. quench (API Plan 62). Särskilt effektivt vid drift i t.ex. kristalliserande produkter.
SLM 6000 SLD
 Lika SLM 6000 QCD men istället för quench i vätskeform används fett. En s.k. fettpatron ansluts och matar sakta fett på tätningens atmosfärssida. Tätningen fettfylls och är på så sätt väl skyddad mot t.ex. igensättning och torrkörning.
SLM 6100
Lika SLM 6000 QCD men QCD:n är ersatt av en enkel mekanisk axeltätning i tandemmontage. Avsedd för drift där en lågtrycksspolad dubbeltätning (API Plan 52 alt. 55) är att föredra.
SLM-6200
Robust dubbel balanserad pushertätning av patrontyp. Speciellt avsedd för drift i tuffa slurries där miljöfarliga produkter pumpas och nollutsläpp
krävs. Tätningen tillförs tätningsvätska med ett tryck som överstiger trycket hos den pumpade produkten (API Plan 53 el. 54).

PRESTANDA SLM-SERIEN

Tryck 17,2 bar
Temperatur -40 - 135°C
Hastighet 23 m/s
Storlek 2.000" - 9.250" / 50 - 235mm