U-serien

UO

Robust tätning avsedd för installationer med höga tryck inom främst petrokemi- och raffinaderi industrin. För aggressiva eller icke aggressiva media med specifik vikt > 0,45.

UOP 

Lika ovan men med speciell roterande tätningsyta och stationär tätningsyta för höga tryck. (P ≤ 103 bar).

Prestanda U-serien

 • Tryck
  max 51,7bar (103bar)
 • Temperatur
  -40 - 204°C
 • Hastighet
  23 m/s
 • Storlek
  12,7 - 139,7mm

Dokument

U-serien