Typ DHTW

Balanserad, stationär tätning av pushertyp, avsedd för I första hand kraft-och värmeindustrin, eller annan typ av industri där applikationer med höga tryck och höga hastigheter förekommer, t.ex. matarvattenpumpar och panncirkulationspumpar. I kombination med API Plan 23 som ger den effektiv kylning och då lämpar sig tätningen väl för höga temperaturer. Denna tätning analyseras och anpassas alltid mycket noga efter förhållanden i just den specifika installation den är avsedd för, med avseende på balansering och låg deformation av tätningsytorna.

PRESTANDA DHTW

Tryck max. 172 bar
Temperatur -40 - 342°C (Plan 23)
Hastighet 75 m/s
Storlek 22 - 140mm