Typ D

Balanserad pushertätning, främst för kraft- och värmeindustrin eller annan typ av industri där höga tryck och temperaturer förekommer. Motsvarar kraven för API 682 arrangemang 1 typ A. Tätningen är försedd med integrerad pumpfunktion. I kombination med API Plan 23 som ger effektiv kylning lämpar sig denna tätning väl för installationer med t.ex. hetvatten och lätta kolväten.

PRESTANDA D

Tryck max. 70 (103) bar
Temperatur max 342°C (med Plan 23)
Hastighet 23 m/s
Storlek 22mm - 140 mm