QB-serien

QB

Robust, balanserad pushertätning i första hand avsedda för installationer med miljöfarliga produkter och där krav ställs på låga utsläppsnivåer. QB motsvarar helt kraven för API 682 Arrangemang 1 typ A. Kan levereras i en mängd varianter för olika krav.

QBQ 

Högbalanserad tätning för låga utsläppsnivåer. Avsedd för drift i lätta kolväten (Spec.vikt ≤ 0,45). I övrigt samma prestanda som QB.

QBW

Kan förses med integrerad pumpfunktion, och är då en kortbyggande hetvattentätning för API Plan 23

QBB/QB

Dubbelsidigt balanserad (dubbel) tätning som hanterar ”reversed pressure”, för API 682 Arr. 3.

QBQ/QBQ

Standardtätning för API 682 Arr. 2 Typ A, för låga utsläppsnivåer.

PRESTANDA QB-SERIEN

Tryck max 51,7 bar
Temperatur -40 - 204°C
Hastighet 23 m/s
Storlek 10 - 150mm