Typ D

Balanserad pushertätning, främst för kraft- och värmeindustrin eller annan typ av industri där höga tryck och temperaturer förekommer. Motsvarar kraven för API 682 arrangemang 1 typ A. Tätningen är försedd med integrerad pumpfunktion. I kombination med API Plan 23 som ger effektiv kylning lämpar sig denna tätning väl för installationer med t.ex. hetvatten och lätta kolväten. 

Prestanda D

 • Tryck
  max. 70 (103) bar
 • Temperatur
  max 342°C (med Plan 23)
 • Hastighet
  23 m/s
 • Storlek
  22mm - 140 mm

Dokument

Typ D