PSS III - Delad tätning

Vår senaste generation av delad tätning för pumpar och omrörare heter PSS III.

Med bara två huvudkomponenter, så har montaget förenklats ytterligare utan att det krävs att utrustningen delas ytterligare.

Tack vare att den är en sk. Semi-Patron så minskar behovet av att mäta in den. Samtidigt så krävs det ingen extra komplicerad hantering av o-ringar eller andra sekundära tätningselement.

PSS III har en god förmåga att hantera kast som gör den lämpad även för omrörare.

Produkter