ST

ST är en mixertätning avsedd för bottenmontage. Designad för att klara den robusthet och driftsäkerhet som krävs i sterila miljöer som t.ex. bioreaktorer. Lämplig för såväl CIP och SIP.

Dubbel, trycksatt patronmonterad tätning väl lämpad för sterila miljöer. Tilllverkad av FDA kompatibla material och USP Class VI polymerer. ST-tätningen är speciellt designad för fermenterings processer genom avsaknad av ”stängda” utrymmen, som medger att den  kan  rengöras och steriliseras på ett mycket effektivt sätt. De produktberörda delarna har maximal avrinning som förhindrar att produkt ansamlas. Ytorna är dessutom elektropolerade för att ytterligare underätta CIP. Som barriärvätska används kondensat som får flöda genom hela tätningen

 

PRESTANDA ST

Tryck 3,4 bar (50psi)
Temperatur -40 - 135°C
Hastighet 4 m/s)
Storlek 1.000" - 4.250" / 40 - 220mm

DOKUMENT