Bälgtätning typ BX

BX
Balanserad, roterande metallbälgtätning. Motsvarar helt kraven för API 682 typ B. BX levereras som enkel- och dubbeltätning

BXB 
Lika BX men utförande för ”reversed pressure”. Motsvarar kraven för API 682 typ B, Arr. 1

BXQ
Högbalanserad design för låga utsläppsnivåer. Utförande för Kolväten med densitet ner till 0,45 med ”multiport injection”. Standarddesign för API 682 arrangemang 1 typ B.

PRESTANDA BX

Tryck 27,6 bar
Temperatur -40 - 204°C
Hastighet 23 m/s
Storlek 0,75" - 4,75"