Metallbälgar

Till skillnad mot Pushertätningar har Metallbälgen ingen rörlig sekundärtätning (o-ring, U-cup). Flexibiliteten i metallbälgtätningen fås istället genom svetsade diskar.

Speciella metallegeringar medger fjäderkraft för ytorna samtidigt som den absorberar axiella rörelser och håller fast tätningsytan. Genom att den inte har en dynamisk sekundärtätning har den möjlighet att hantera extrema miljöer och temperaturområden till skillnad mot Pushertätningar.

  • temperaturer uppemot 427°C
  • kan hantera stora axiella rörelser, speciellt vid höga temperaturer
  • inga känsliga dynamiska o-ringar vid kritiska miljöer

Roterande metallbälgar har en självrensande förmåga pga centrifugalkraften. Detta förhindrar igensättningar i bälgen vid förekomst av fasta föroreningar. Samtidigt hanterar metallbälgen bättre föroreningar på tätningens atmosfärsida.

Stationära bälgar används mest i höga temperaturer i kolväteföreningar. Ofta i kombination med ångquench på atmosfärsidan för att undvika påbyggnad av koks bla.

De flesta metallbälgtätningarna i vårt program är godkända enl. API 682.

 

Kontakta oss för mer information genom att fylla i vårt kontaktformulär eller skicka ett mail!

Produkter