Bearing Gard Core för ångturbiner

Hos ångturbiner är det vanligt att ånga läcker in i lagerhusen och bryter ner smörjmedlet. Det vanligaste skälet till detta är bristfälliga tätningar. Bearing Gard Steam förhindrar effektivt inläckage av ånga till lagerhuset och förlänger på så vis avsevärt lagerlisvslängden.

Prestanda Bearing Gard Core för ångturbiner

  • Temperatur
    ≤ 425 GrC
  • Hastighet
    ≤ 5000 rpm
  • Storlek
    23 - 150mm / (0.875" - 6.000" )

Dokument

Bearing Gard Core för ångturbiner