Lagerskydd

Många driftstörningar i processindustrin orsakas av lager som havererar i förtid. Det absolut vanligaste skälet till det är att smörjmedlet förorenats på grund av bristfälliga tätningar i lagerhuset.

VI har idag ett flertal varianter och utföranden avpassade för att minimera produktstörningar eller driftstopp på den roterande utrustningen

Produkter