Pac-Seal

Pac-seal
Flowserve enkelfjädertätningar är uppdelade i tre huvudgrupper; O-ringstätningar (pusher), Bälgtätningar och Diafragma/manchett-tätningar. Tätningarna är framtagna dels för den europeiska pumpmarknaden (EN 12756/DIN 24960) samt även den internationella/amerikanska marknaden (ANSI). Tätningarna som kan levereras i en mängd materialkombinationer, följer den allmänna standard som gäller för denna typ av tätningar. Full utbytbarhet mot andra fabrikat

Tryck Upp till 40 bar
Temperatur -40 - 230°C
Hastighet 25 m/s
Storlek 10 - 160mm

DOKUMENT