Komponenttätningar – EN 12756

Fortfarande är en stor del av de mekaniska tätningar som används av typen komponenttätningar. Med komponenttätning menas att tätningen består av en lös roterande del och en lös stationär del. Montaget av en komponenttätning måste därför normalt mätas in för att erhålla korrekt fjäderkraft mellan roterande och stationär del. Detta gör den lite mer komplicerad att installera jämfört med en patrontätning.

Flera av våra Pushertätningar och Metallbälgtätningar kan levereras som komponenttätningar också.

Dessutom är hela vårt Pac-Seal program av komponenttyp. Pac-Seal finns i huvudsak i tre varianter – Single spring-, Gummibälg- och Diafragmautförande.

EN 12756 (fd DIN 24960)

Tätningar avsedda för denna standardinbyggnad utgör en stor del av de komponenttätningar som finns i vårt program. De flesta för omgående leverans och är av olika produktkategorier som:

  • Pac-Seal programmet (single spring, gummibälg och diafragma)
  • Pushertätningar
  • Metallbälgtätningar