Komponenttätningar

Komponenttätningar enligt EN 12756-standarden (tidigare DIN24960), en viktig del av mekaniska tätningar. I processindustrin är komponenttätningar en avgörande faktor för att upprätthålla pumpars effektivitet. Nedan kommer vi att gå igenom komponenttätningar i detalj och förstå deras viktiga roll och hur de fungerar.

 

Vad är EN 12756?

EN 12756 är en europeisk standard som specifikt behandlar mekaniska tätningar. Denna standard utvecklades för att fastställa gemensamma krav och specifikationer för mekaniska tätningar som används i olika industrier. Målet är att säkerställa att dessa tätningar är tillförlitliga, hållbara och uppfyller höga prestandakrav.

 

Vad är en Komponenttätning och hur fungerar den?

Komponenttätningar är en specifik typ av mekanisk tätning. Vad som särskiljer dem är deras uppdelade design, en komponenttätning består i huvudsak av två lösa delar: en lös roterande tätningsyta och en lös stationär yta. När pumpen är i drift, tätar den roterande delen genom att tryckas mot den stationära delen med hjälp av fjäderkraft. Detta förhindrar vätskor eller gaser från att läcka ut.
Montaget av en komponenttätning kräver därför ofta särskild uppmärksamhet. För att säkerställa funktionen måste fjäderkraften mellan den roterande och stationära ytan vara exakt. För att uppnå detta behöver man ofta mäta in var tätningen ska monteras. Detta gör därför installationen något mer komplicerad jämfört med andra tätningstyper, så som patrontätningar.

 

Varför är Komponenttätningar viktiga?

En av de viktigaste funktionerna hos en komponenttätning är att förhindra läckage. Detta är särskilt viktigt inom kemisk industri där en läcka kan leda till allvarliga personskador eller miljöproblem. Genom att förhindra läckage och minskad friktion bidrar komponenttätningar till ökad effektivitet. Med korrekt användning kan man minska behovet av dyra reparationer och underhåll.

 

Vilka typer av komponenttätningar erbjuder vi?

Pac-Seal programmet:

  • Single spring
  • Gummibälg
  • Diafragma

Utöver Pac-Seal programmet finns också flera av våra pusher- och metallbälgtätningar i komponenttyp.

Kontakta oss för mer information genom att fylla i vårt kontaktformulär eller skicka ett mail!