ISC2 Standard Patrontätningar

ISC2 är en nyutvecklad modell av standardpatrontätning. Dessutom designad för att uppfylla alla internationella standarder samtidigt som den passar de flest förkommande pumpmodellerna.

Fler och fler industrier och användare av mekaniska axeltätningar, ser över möjligheterna att standardisera så mycket som möjligt Vanligast då med patrontätningar. Just ISC2 är designad och är utrustad med de detaljer som ofta krävs. ISC2 är framtagen för att täcka in ett brett användningsområde och snabbt kan man inse fördelarna med ISC2.

  • enkelt montage
  • mindre lager
  • passar de flesta pumptyperna utan ombyggnad
  • utbytessystem mm.

Samtliga tätningar är provtryckta innan leverans.

Kontakta oss för mer information genom att fylla i vårt kontaktformulär eller skicka ett mail!