GSL

Motsvarar kraven för API 682 Arr.2 Typ A. 
Torrgående back-up tätning av pushertyp. Främst avsedd för lättflyktiga kolväten i gasform. Tätningsytor av wavy-face typ medger dock även drift i vätska vilket innebär fullt skydd i händelse av att primärtätningen skulle haverera.
 
 

Prestanda GSL

 • Tryck
  41,4 bar
 • Temperatur
  -40 - 204°C
 • Hastighet
  1,5 - 30,5 m/s
 • Storlek
  1.000" - 6.000" / 25,4 - 150mm

Dokument

GSL