Gas- och backup-tätningar

Torrgående vätsketätningar är ett av de vanligaste skälen till tätningshaveri. Emellertid kan den mekaniska tätningen designas att fungera utan en stabil vätskefilm.

Gastätningens funktion är just att ha icke-kontakt, där tätningsytorna istället får en sk. ”lift-off” effekt under drift oberoende av vad som sker i pumpen, antingen den går med eller utan produkt.

I de fall man utvändigt använder en ”back-up” tätning, så kan dessa vara utformade att gå torrt under normala omständigheter och också kunna hantera vätska om den inre tätningen skadas eller inte fungerar av någon anledning.

Genom att använda gastätningar erhåller man nollutsläpp, ingen kontaminering av produkten, enklare supportsystem och mindre energiförbrukning.

Funktionen med en torrgående back-up tätning som går bakom en vätskesmord tätning, är att den vid behov ser till att gas från ett inre läckage till ett uppsamlingsställe och tar över om den inre tätningen börjar läcka.

Tekniken från gaskompressortätningar är alltså applicerbar även för pumpar och annan roterande utrustning. Vi har ett flertal varianter på topografi för tätningsytor. APG, Wavy face eller hydrodynamiska spår är de vanligaste typerna för pumptätningar.

 

Kontakta oss för mer information genom att fylla i vårt kontaktformulär eller skicka ett mail!

Produkter