Ångturbiner

Ångturbiner används ofta istället för elmotorer och ger fördelar som:

  • variabelt varvtal utan några komplexa system eller tillbehör

  • säker back-up  oberoende av tillgång på elektricitet

Majoriteten av alla ångturbiner tätas med delade kolringar. Kolringar har egentligen inte egenskaperna för att täta. De kan bara begränsa läckage av ånga mot atmosfären. Detta resulterar i:

  • förlust av ånga
  • mindre effektivitet på turbinen
  • större risk för skador på axel och lager

Baserat på erfarenheter med gassmorda kompressortätningar, togs turbintätningen fram.

GTS heter den senaste generationen av våra ångturbintätningar

Vi har idag många installationer där man ökat MTBF mångdubbelt på ångturbiner inom Raff- och Petrokemisk industri.

Produkter