Ångturbiner

Ångturbiner har alltid varit en vital komponent inom energiproduktionen, och deras betydelse kan inte överdrivas. Denna pålitliga teknologi används ofta som ett smartare och effektivare alternativ till traditionella elmotorer. Nedan kommer vi att utforska de fördelar som ångturbiner erbjuder, deras funktion och betydelsen av en effektiv tätning.

 

Den Effektiva Energiomvandlaren

Ångturbiner är en central del i många industriella och kommersiella processer. De utmärker sig genom följande fördelar:
En av de mest slående egenskaperna hos ångturbiner är deras förmåga att arbeta med varierande varvtal utan behov av komplexa system eller tillbehör. Detta gör dem idealiska för situationer där snabba och precisa hastighetsändringar krävs. En annan överlägsen fördel med ångturbiner är deras oberoende funktion av tillgång till elektricitet. I händelse av strömavbrott eller nätproblem fortsätter ångturbiner att producera kraft, vilket säkerställer driften i viktiga processer.

 

Ångturbintätning med delade kolringar:

Majoriteten av ångturbiner använder idag delade kolringar. De kan minska läckage av ånga mot atmosfären, men har sina egna nackdelar:

– Kolringar kan inte helt förhindra ångförlust, vilket resulterar i en ineffektiv energianvändning. Detta är särskilt problematiskt i industrier där energi är en betydande kostnad.

– På grund av ångförlusten blir ångturbinen mindre effektiv. Detta innebär att mindre använd energi omvandlas till arbete, vilket leder till ökade kostnader och minskad produktivitet.

– Kolringarna kan också orsaka skador på turbinens axel på grund av friktion och slitage, vilket ytterligare ökar underhållskostnaderna.

 

GTS – Den senaste generationens ångturbintätningar

För att övervinna dessa utmaningar har den senaste generationen av ångtätningar utvecklats – GTS. Denna teknik har ökat MTBF (mean time between failure) mångdubbelt på ångturbiner inom Raff- och Petrokemisk industri.

GTS-tätningar med sin design minskar avsevärt ångförlust och ökar effektiviteten hos ångturbinen. Detta innebär minskade energikostnader och högre produktivitet. Genom att minska friktion och slitage förlängs livslängden på turbinens axel avsevärt. Detta minskar underhållsbehovet och sparar också pengar på lång sikt. Med GTS-tätningar blir ångturbinen mer pålitlig och kräver färre avbrott för reparationer. Detta är särskilt värdefullt inom Raff- och Petrokemiska industrier, där kontinuerlig drift är avgörande.

Kontakta oss för mer information genom att fylla i vårt kontaktformulär eller skicka ett mail!

Produkter