Produkter

Flowsys erbjuder ett av världens mest kompletta program av mekaniska axeltätningar och lagerskydd. När du köper våra produkter får du också ta del av vår gedigna kunskap om hur man använder produkterna på bästa sätt. Det gör att ni sparar både tid och pengar!

Axeltätningar & lagerskydd för industrin

Oavsett om du är underhållsingenjör eller ansvarig för mekanisk teknik inom petrokemisk-, kraft-, papper- eller annan industri eller arbetar med ångturbiner så kan du vara säker på att du hittar de axeltätningar och lagerskydd du behöver för din verksamhet här hos Flowsys!