Om Flowsys

Våra kunder – samarbetspartners

Flowsys målsättning är att tillgodose den svenska och danska marknaden med optimala tätningar och tätningslösningar för roterande utrustning.

Den svenska och danska processindustrin samt den tillverkande industrin av roterande utrustning är vår huvudmarknad.
Vi lägger stort fokus på att ha ett nära samarbete med alla parter och sätter höga och tydliga mål. Framförallt inom områden som tillgänglighet, kostnadseffektivitet, kompetens och kommunikation.
Ständig återkoppling skall finnas som en röd tråd inom dessa områden och vara en naturlig och viktig del i ett nära samarbete.

Genom ett starkt interaktivt samarbete med våra samarbetspartners skall vi bidra till högre tillgänglighet inom produktion och andra områden.

QRC – Servicecenter i Mölndal

ORC är vårt servicecenter där vi servar och renoverar mekaniska tätningar av alla fabrikat och för all typ av roterande utrustning. Vi använder oss enbart av originaldelar.

 

 

Partnerprogram

PSS (Pumps, Seals & Systems) är en databas, där samtliga installationer hos våra samarbetspartners finns lagrade.
Flowsys PSS är ett viktigt arbetsredskap och ger god uppföljningskontroll för arbetet med ständiga förbättringar.
Integrerat i PSS databasen, kan kunderna själva logga in och ta fram och se sina inspektionsrapporter på gjorda tätningsrenoveringar.
Inom området kunskapsutveckling, har vi utformat tre olika utbildningsprogram som vänder sig till såväl driftpersonal som underhållpersonal. Samtidigt skräddarsyr vi utbildningsprogram efter önskat behov.

Vår huvudman och leverantör

Vår huvudman, Flowserve, är världsledande samt en av världens resursstarkaste tillverkare av mekaniska axeltätningar, lagertätningar och kringsystem.