Raffinaderi & Petrokemisk industri

Tätningar för raffinaderier & petrokemisk industri

Säker och pålitlig hantering av vätskor är av yttersta vikt för denna industri. Komplexa raffineringstekniker genererar ett stort spektrum av utmaningar för den mekaniska axeltätningen. Ett växande fokus på säkerhet och miljö kräver en kontinuerlig innovativ förmåga på utveckling.

Genom att ständigt förbättra våra produkter kan vi erbjuda axeltätningar som klarar följande: 

  • Tätningarna som ger nollutsläpp på installationer med lättflyktiga kolväten
  • Våra tätningar klarar tunga fraktioneringar, polymeriserande vätskor och brandfarliga gaser
  • Tätningar som står emot korrosiva, starkt alkaliska, sura och slitande vätskor
  • Vid extrema temperaturer (ett brett temperaturområde från cryo till 427 C) klarar sig våra tätningar
  • Axeltätningarna tål höga periferihastigheter i kombination med höga tryck och temperaturer
  • Kunna hantera möjliga driftsstörningar i processen

Axeltätningar för oljeindustrin

API 682 / ISO 21049 - våra axeltätningar uppfyller kraven

Vårt produktprogram av mekaniska axeltätningar och supportsystem för petrokemisk industri och raffinaderier, uppfyller alla krav enl. den senaste utgåvan av API 682.

Kontakta oss så hjälper vi dig ta fram en passande mekanisk axeltätning till din industriverksamhet!

Ladda gärna ner vår sammanfattning om val av mekanisk tätning vid hetvattenapplikationer här.

ApplikationKategoriTätningstyp

Generellt, vatten, aminer, surt vatten, kolväten ”non-flashing”

Standard patron

Pusher

Metallbälg

ISC2, ISC2-682 serien

QB, QBQ

BX, BXQ

Alkaliska lösningar

Metallbälg

BX, BXB

Kolväten lättflyktiga

 

Pusher

ev i kombination m Gas back-up

QBQ, QBQ LZ

GSL

Hetvatten Plan 23, matarvatten

Pusher

QBU, D

Höga temperaturer kolväten non-flashing

div fraktioner

Metallbälg

BXRH, BXHH

Höga tryck

Pusher

U-serien

Högprestandaapplikationer (kombination av höga temp., tryck, periferihastigheter)

Pusher

DHTW/UHTW

Tjockoljor (Fuel oils), Råolja

 

Pusher

Metallbälg

U-serien

BX

Trycksatta gastätningar

Gastätning

GF-200