Papper & Cellulosa

Tätningar för pappers- och cellulosaindustrin

Pappersmassa, svart- & vitlut, klorföreningar, väteperoxid, bestrykning, pumpar, raffinörer och omrörare är vanliga inom Pappers- & Cellulosaindustrin. För effektiv tätning av maskiner och pumpar måste axeltätningarna klara av dessa speciella påfrestningar.

Sänk kostnaderna med mekaniska axeltätningar!

Reducering av energi och vatten är viktiga delar i strävan mot lägre kostnader inom pappersindustrin.
Flowsys har tagit fram såväl mekaniska axeltätningar som supportsystem som kan bidra till sänkta kostnader när det gäller vattenförbrukning, energi och underhållskostnader just inom denna industri.

Våra axeltätningar ger dig följande fördelar: 

  • Tätningarna klarar korrosiva och slitande vätskor
  • De ger små läckagevärden
  • Kostnadseffektiva tätningar som samtidigt passar de flesta pumptyper
  • Vi erbjuder utbytessystem för att reducera lagerhållning

Kontakta oss så hjälper vi dig ta fram en passande mekanisk axeltätning till din industriverksamhet!

Mekaniska axeltätningar för pappersindustrin

Ladda gärna ner vår sammanfattning om val av mekanisk tätning vid hetvattenapplikationer här.

ApplikationKategoriTätningstyp

Vatten, kondensat (lägre tryck & temp.)

Standard patron

Delad tätning

Komponent / EN 12756

ISC2 serien

PSS III

Pac-Seal, Europac 600

Matarvatten / Panncirkulation

(>150oC i komb.tryck > 15 barG)

Pusher

D (Plan 23)

Massa

Standard patron

Delad tätning

Slurry

ISC2 serien

PSS III

Allpac, SLM-serien

Svartlut, Vitlut

Standard patron

Slurry

ISC2 serien

Allpac, SLM-serien

Raffinörer, Transportskruvar

Metallbälg

BX