Hetvattenmiljöer / Kraft- och Värmeindustrin

Tätningar för kraft- och värmeindustrin (hetvattenmiljöer)

I takt med att nya generationer av kraftstationerna ökar i storlek, effekt och komplexitet, skapas större krav på att de mekaniska tätningar skall kunna hantera högre områden inom periferihastigheter, tryck och temperaturer.

I hetvattenapplikationer gör dessa faktorer att de smörjande egenskaperna i vätskan begränsas och samtidigt kräver specialanpassade material, kyltillbehör och anpassade tätningsytor för att kunna nå en lång livslängd.

I kritiska områden som matarvatten- och panncirkulationspumpar, har det krävts innovation och delvis ny teknologi för att klara nya tuffare driftsförutsättningar.

Vårt utvecklingsarbete har resulterat i mekaniska axeltätningar som klarar:

  • Höga periferihastigheter på stora axeldiametrar
  • Höga tryck och temperaturer på vatten
  • Minimal påverkan av termiska transienter
  • Klara hot standby och/eller slow roll
  • Hantera effekten av Electrocorrosion  - ultrarena matarvattensystem
  • Slitande slurry inom svavelrening

Kontakta oss så hjälper vi dig ta fram en passande mekanisk axeltätning till din industriverksamhet!

Axeltätningar för kraft- och värmeindustri

Ladda gärna ner vår sammanfattning om val av mekanisk tätning vid hetvattenapplikationer här.

ApplikationKategoriTätningstyp

Vatten, kondensat (lägre tryck & temp.)

 

Standard patron

Delad tätning

Komponent / EN 12756

ISC2 serien

PSS III

Pac-Seal, Europac 600

Fjärrvärmepumpar

Standard patron

Delad tätning

ISC2 serien

PSS III

Matarvatten (max 150oC utan kylning)

Pusher

QBU

 

Matarvatten / Panncirkulation

(>150oC i komb.tryck > 15 barG)

Pusher

D (Plan 23)

Ultrarent matarvatten i komb. med höga periferihastigheter (högprestanda)

Pusher

DHTW (Plan 23)

Slurry (Svavelreningsanläggningar)

Slurry

SLC, SLM-serien