Vatten- & Avloppsverk

Axeltätningar för vatten- och avloppsverk

Genom att använda vattenbesparande axeltätningar i vattenverk och avloppsanläggningar kan man spara stora pengar – vilket gynnar både miljön och ekonomin.

Avloppsverk har två stora ändamål med vatten; att snabba på reningsprocessen och att reducera kontaminering av gifter som kan störa naturliga processer. I ett avloppsverk måste tätningar klara påfrestningar från bland annat kemikalier, partiklar och slurries.

Tätningar för moderna vatten- och avloppsanläggningar

Samtidigt som regelverket på vattenkvaliteten ökar, blir kostnaden för vattenbehandling och rent vatten större. Med vårt program av mekaniska axeltätningar med tillhörande supportsystem kan vi tillföra en markant besparing på produktionskostnaden.

  • Låga läckagenivåer
  • Hög tillgänglighet
  • En tätning som kan hantera partiklar och slitande miljöer
  • Produkter som passar de flesta packboxar/tätningsutrymmen
  • Utbytbarhet mellan delar för att minska lagerkostnaden
  • Minskad miljöpåverkan

Kontakta oss så hjälper vi dig ta fram en passande mekanisk axeltätning till din industriverksamhet!