Raffinaderi & Petrokemisk industri

Tätningar för raffinaderier & petrokemisk industri

Säker och pålitlig hantering av vätskor är av yttersta vikt för denna industri. Komplexa raffineringstekniker genererar ett stort spektrum av utmaningar för den mekaniska axeltätningen. Ett växande fokus på säkerhet och miljö kräver en kontinuerlig innovativ förmåga på utveckling.

Genom att ständigt förbättra våra produkter kan vi erbjuda axeltätningar som klarar följande:

  • Tätningarna som ger nollutsläpp på installationer med lättflyktiga kolväten
  • Våra tätningar klarar tunga fraktioneringar, polymeriserande vätskor och brandfarliga gaser
  • Tätningar som står emot korrosiva, starkt alkaliska, sura och slitande vätskor
  • Vid extrema temperaturer (ett brett temperaturområde från cryo till 427 C) klarar sig våra tätningar
  • Axeltätningarna tål höga periferihastigheter i kombination med höga tryck och temperaturer
  • Kunna hantera möjliga driftsstörningar i processen

API 682 / ISO 21049 - våra axeltätningar uppfyller kraven

Vårt produktprogram av mekaniska axeltätningar och supportsystem för petrokemisk industri och raffinaderier, uppfyller alla krav enl. den senaste utgåvan av API 682.

Kontakta oss så hjälper vi dig ta fram en passande mekanisk axeltätning till din industriverksamhet!

Ladda gärna ner vår sammanfattning om val av mekanisk tätning vid hetvattenapplikationer här.

Applikation Kategori Tätningstyp
Generellt, vatten, aminer, surt vatten, kolväten ”non-flashing” Standard patron
Pusher
Metallbälg
ISC2, ISC2-682 serien
QB, QBQ
BX, BXQ
Alkaliska lösningar Metallbälg
BX, BXB
Kolväten lättflyktiga Pusher ev i kombination m Gas back-up
QBQ, QBQ LZ
GSL
Hetvatten Plan 23, matarvatten Pusher
QBU, D
Höga temperaturer kolväten non-flashing div fraktioner Metallbälg
BXHH
BXRH
Höga tryck Pusher
U-serien
Högprestandaapplikationer (kombination av höga temp., tryck, periferihastigheter) Pusher
DHTW/UHTW
Tjockoljor (Fuel oils), Råolja Pusher
Metallbälg
U-serien
BX
Trycksatta gastätningar Gastätning
GF-200