Kemisk industri

Axeltätningar för kemisk industri

Axeltätningar i maskiner som används i kemisk industri måste kunna leva upp till en rad krav för optimal drift.

Förutom att säkert kunna hantera riskabla och hälsovådliga produkter, så krävs det samtidigt att den mekaniska axeltätningen hanterar korrosiv och slitande miljö. En angripen tätning innebär onödiga reparationer och driftstopp!

KRAV PÅ AXELTÄTNINGAR INOM KEMISK INDUSTRI:

  • Klara av korrosiva vätskor
  • Finnas i flera materialkvaliteter
  • Kunna hantera slitande partiklar
  • Klara kemiskt aggressiva, lättflyktiga och brandfarliga vätskor
  • Låga läckagevärden eller nollutsläpp
  • Kostnadseffektiv och samtidigt passa de flesta pumptyper
  • Utbytbarhet mellan komponenter för att reducera lagerhållning för användaren utan avkall på tillgänglighet

ISO / ASME

ISO / ASME

Flowsys erbjuder ett brett produktprogram av mekaniska axeltätningar som bland annat täcker ISO (DIN/EN) och ASME (ANSI) pumpstandard, vilka är de mest använda inom kemisk industri. Vi har även axeltätningar speciellt designade för omrörare, ångturbiner mm.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig ta fram en passande mekanisk axeltätning till din industriverksamhet!

 

Applikation Kategori Tätningstyp
De mest lågviskösa, milda korrosiva kemikalier, vatten, lutar, milda syror Standard patron
Pusher
Metallbälg
Slurry
Komponent-EN 12756
ISC2 serien
Europac 600-610
BXLS
Allpac
Pac-Seal
Höga temperaturer Metallbälg
BXHH, BXRH
Höga viskositeter, slurry Slurry
Allpac, SLM-serien
Rena, lågviskösa kemikalier Gastätning
GF-200
GX-200
Starka och korrosiva syror Pusher
Omrörare Mixertätning
Standard Patron
M-serien
Mixerpac 2568
MSS
VRA
ISC2-MW